برچسب : ماموران برق

خداحافظی با ماموران برق تا نیمه دوم فروردین

24 اسفند 1398 - 01:11
می متالز - سخنگوی صنعت برق گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور قرار شده ماموران برق تا نیمه دوم فروردین ماه برای قرائت کنتورها به منازل مراجعه نکنند.
آخرین رویدادها
انتشارات
 معادن و فلزات

ماین اند بیزینس تودی

 قراضه و بازیافت

آهنگان

همکاران ما